World Of Warcraft

Emoce

Před tyto slova pište /e agree například

Animované

Agree - Souhlasíš s (Označeným)
Applaud - Zatleskáš a pogratuluješ (Označenému)
Applause - Zatleskáš a pogratuluješ (Označenému)
Attacktarget - Zvoláš ,,Do útoku!"
Bashful - Stydíš se před (Označeným)
Beg - Žádáš (Označeného)
Blow - Pošleš pusu (Označenému)
Blush - Stydíš se před (Označeným)
Boggle - Nevíš co dělat
Bow - Ukloníš se před (Označeným)
Bravo - Zatleskáš a pogratuluješ (Označenému)
Bye - Rozloučíš se s (Označeným)
Cackle - Směješ se (Označenému)
Charge - Začneš účtovat
Cheer - Povzbudíš (Označeného)
Chew - Jíš s (Označeným)
Chicken - Zahraješ si na kuře
Chuckle - Chechtáš se (Označenému)
Clap - Zatleskáš (Označenému)
Commend - Schválíš (Označenému) dobře vykonanou práci
Confused - Koukneš se na (Označeného) zmateným pohledem
Congrats - Pogratuluješ (Označenému)
Congratulate - Pogratuluješ (Označenému)
Cry - Rozbrečíš se
Curious - Jsi zvědavý co udělá (Označený)
Dance - Zatancuješ si s (Označeným)
Drink - Piješ s (Označeným) a popřeješ ,,Na zdraví"
Eat - Jíš před (Označeným)
Farewell - Rozloučíš se před (Označeným)
Feast - Začneš jíst s (Označeným)
Flap - Zahraješ si na kuře
Flee - Zařveš aby uprchli
Flex - Ukážeš své svaly (Označenému)
Flirt - Flirtuješ s (Označeným)
Followme - Navrhneš aby tě následoval (Označený)
Gasp - Vzdychneš
Giggle - Zasměješ se (Označenému)
Gloat - Máš škodolibou radost z neštěstí (Označeného)
Golfclap - Zatleskáš (Označenému)
Goodbye - Rozloučíš se s (Označeným)
Greet - Vřele přivítáš (Označeného)
Greetings - Vřele přivítáš (Označeného)
Grovel - Šplháš u (Označeného)
Guffaw - Podíváš se na (Označeného) a vybuchneš smíchy
Haha - Pošklebuješ se (Označenému)
Hail - Uvítáš (Označeného)
Healme - Poprosíš o Heal (Léčení)
Hehe - Pošklebuješ se (Označenému)
Hello - Pozdravíš (Označeného)
Helpme - Zavoláš si o pomoc
Hi - Pozdravíš (Označeného)
Incoming - Zavoláš,že přichází nepřítel
Insult - Myslíš si,že (Označený) je bez matky
Kiss - Pošleš pusu (Označenému)
Kneel - Poklekneš před (Označeným)
Lay - Lehneš si před (Označeným)
Laydown - Lehneš si před (Označeným)
Lie - Lžeš (Označenému)
Liedown - Lžeš (Označenému)
Lol - Chichotáš se (Označenému)
Lost - Chceš,aby (Označený) věděl že jsi ztracený
Mad - Vyhrožuješ (Označenému)
Mourn - Tiše uvažuješ o smrti (Označeného)
OOM - Oznámíš,že nemáš manu
Openfire - Zvoláš ,,Do útoku!"
Party - Nabídneš (Označenému) přípitek.,,Na zdraví!"
Peon - Šplháš u (Označeného)
Plead - Prosíš (Označeného)
Point - Ukážeš na (Označeného)
Ponder - Uvažuješ o činnosti (Označeného)
Pray - Pomodlíš se u (Označeného)
Puzzled - Jsi v rozpacích z (Označeného)
Question - Zeptáš se (Označeného)
Rasp - Uděláš gesto na (Označeného)
Roar - Divoce řveš zvířecí rázem na (Označeného)
Rofl - Zasměješ se (Označenému)
Rude - Uděláš gesto na (Označeného)
Salute - Zasalutuješ (Označenému)
Shindig - Nabídneš přípitek (Označenému).,,Na zdraví!"
Shrug - Pokrčíš rameny na (Označeného).,,Kdo ví?"
Shy - Pokrčíš rameny na (Označeného).,,Kdo ví?"
Sit - Sedneš si
Sleep - Vyspíš se
Sob - Rozbrečíš se
Strong - Ukážeš své svaly (Označenému)
Strut - Zahraješ si na kuře
Surrender - Vzdáš se (Označenému).Takové je utrpení z porážky...
Talkex - Něco řekneš
Talkq - Zeptáš se
Taunt - Pošklebuješ se (Označenému)
Train - Zahraješ si na vláček
Victory - Pyšníš se,že jsi vyhrál nad (Označeným)
Wave - Zamáváš (Označenému)
Weep - Rozpláčeš se
Welcome - Uvítáš (Označeného)
Yes - Souhlasíš s (Označeným)

Neanimované
Amaze - Jsi ohromen (Označeným)
Angry - Rozzlobíš se na (Označeného)
Apologize - Omluvíš se (Označenému)
Bark - Zaštěkáš na (Označeného)
Beckon - Zakýváš na (Označeného)
Belch - Odříhneš si na (Označeného)
Bite - Začneš jíst
Bleed - Krvácíš
Blink - Mrkneš na (Označeného)
Blood - Krvácíš
Bonk - Jsi opilý
Bored - Jsi strašně znuděný(začneš pískat) s (Označeným)
Bouce - Poskakuješ nahoru a dolu před (Označeným)
Burp - Hrubě si odříhneš (Označenému) do tváře
Calm - Zkusíš zklidnit (Označeného)
Cat - Škrábneš (Označeného).Jak jedovaté!
Cold - Řekneš (Označenému),že jsi prochladlý/,že ti je zima
Comfort - Utěšuješ (Označeného)
Cough - Zakašleš na (Označeného)
Cower - Strachy se krčíš nad (Označeného) pohledem
Crack - Uhodíš se do kolene,zatímco hledíš na (Označeného)
Cringe - Krčíš se strachy před (Označeným)
Cuddle - Obejmeš (Označeného)
Curtsey - Pokloníš se před (Označeným)
Disappointed - Zklamaně se zamračíš na (Označeného)
Doh - Opil jsi (Označeného) korbílkem. Doh!
Doom - Hrozíš (Označenému),že ho zabiješ
Drool - Prohlédneš si (Označeného) a začneš slintat
Duck - Pokloníš se před (Označeným)
Excited - Vzrušeně si povídáš s (Označeným)
Eye - Prohlédneš si (Označeného) ze shora dolů
Fart - Nadáváš (Označenému),že si hlasitě upšouknul
Fear - Krčíš se ze strachu před (Označeným)
Fidget - Netrpělivě se vrtíš při čekání na (Označeného)
Flop - Plácáš bezmocně (Označeného)
Food - Jsi hladový.Možná má (Označený) nějaké jídlo...
Frown - Zklamaně odsuzuješ (Označeného)
Gaze - Zlomyslně a upřeně zíráš na (Označeného)
Glad - Jsi velmi šťastný s (Označeným)
Glare - Rozzlobeně koukáš na (Označeného)
Grin - Zlomyslně se vysmíváš (Označenému)
Groan - Pohlédneš na (Označeného) a povzdechneš
Growl - Hrozivě zavrčíš na (Označeného)
Happy - Jsi velmi šťastný s (Označeným)
Hug - Obejmeš (Označeného)
Hungry - Jsi hladový.Možná má (Označený) nějaké jídlo...
Introduce - Představuješ si sebe s (Označeným)
JK - Řekneš (Označenému) vtip
Knuckles - Práskneš kloubem,zatím co na tebe přihlíží (Označený)
laugh - Směješ se (Označenému)
Lavis - Příliš se chválíš nad (Označeným)
Lick - Olízneš (Označeného)
Listen - Upřeně nasloucháš (Označenému)
Love - Miluješ (Označeného)
Massage - Masíruješ (Označeného) ramena
Moan - Sténáš u (Označeného)
Mock - Zesměšňuješ hlouposti od (Označeného)
Moo - Zabučíš na (Označeného).Bůůůůůůů!!!
Moon - Sebereš spodky a sníš nad (Označeným)
No - Řekneš (Označenému) NE!To se nestane!
Nod - Přikývneš (Označenému)
Nosepick - Ukazuješ (Označenému),jak se šťouráš v nose
Panic - Uklidníš (Označeného)
Pat - Zlehka poklepáš (Označeného)
Peer - Čučíš pátravě na (Označeného)
Pest - Zaháníš (Označeného). Jdi škudče!
Pick - Ukazuješ (Označenému),jak se šťouráš v nose
Pity - S lítostí pohlédneš na (Označeného)
Pizza - Jsi hladový.Možná má (Označený) nějaké jídlo...
Pizza - Prosíš (Označeného)
Poke - Rýpeš do (Označeného).Hey!
Pounce - Chytíš se na vrcholku (Označeného)
Praise - Četně chválíš (Označeného)
Purr - Vrníš na (Označeného)
Raise - Pohlédneš na (Označeného) a pozvedneš ruku
Ready - Řekneš (Označenému),že jsi připraven
Rear - Třeseš zadnicí na (Označeného)
Scared - Jsi vystrašený z (Označeného)
Scratch - Škrábeš (Označeného).Jak kočičí
Sexy - Řekneš (Označenému),že je sexy(Pěkný)
Shake - Třeseš se za (Označeným)
Shimmy - Tančíš před (Označeným)
Shiver - Třeseš se vedle (Označeného). Hrůzné!
Shoo - Zaháníš (Označeného). Běž škůdče!
Sigh - Vzdycháš na (Označeného)
Silly - Řekneš (Označenému) vtip
Silly - Plácneš  (Označeného) přes obličej.Ouch!
Smell - (Označený) velmi voní.Wow,to je nějaká chemie!
Smile - Usměješ se na (Označeného)
Smirk - Lstivě se culíš na (Označeného)
Snarl - Vyceníš zuby a vrčíš na (Označeného)
Snicker - Chichotáš se (Označenému)
Sniff - Cítíš (Označeného)
Snub - Urážíš (Označeného)
Soothe - Uklidňuješ (Označeného). Tam, Tam...Byli tam.
Sorry - Omluvíš se (Označenému).Promiň!
Spit - Plivneš na (Označeného)
Spoon - Obejmeš (Označeného)
Stare - Upřeně začneš pozorovat (Označeného)
Stink - (Označený) velmi voní.WoW,nějaká chemie!
Suprised - Překvapeně koukáš na (Označeného) akci
Tap - Pronikneš do stopy,když čekáš na (Označeného)
Taunt - Uděláš posměšné gest na (Označeného)
Tease - Škádlíš (Označeného)
Thank - Poděkuješ (Označenému)
Thirsty - Řekneš (Označenému),že jsi žíznivý.Šetříš na pití?
Threat - Hrozíš (Označenému) smrtí
Tickle - Pošimráš (Označeného).Hee hee!
Tired - Řekneš (Označenému),že jsi unavený
Ty - Poděkuješ (Označenému)
Veto - Zakážeš (Označenému) se pohybovat
Violin - Hraješ na nejmenší housle na světě pro (Označeného)
Volunteer - Podíváš se na (Označeného) a pozvedneš ruku
Wait - Řekneš (Označenému) ať počká
Whine - Žalostně fňukáš na (Označeného)
Whistle - Pískáš na (Označeného)
Wicked - Zlomyslně se ušklíbneš na (Označeného)
Wink - Lstivě mrkneš na (Označeného)
Work - Pracuješ s (Označeným)
Wrath - Vyhrožuješ (Označenému) hroznou smrtí
Yawn - Ospale zazíváš na (Označeného)
Yey - Jsi velmi šťastný s (Označeným)!